Polityka prywatności

Informacje dla Klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Biuro Rachunkowe „Księga” Agnieszka Kitkowska

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klienta będzie Biuro Rachunkowe „Księga” Agnieszka Kitkowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk (dalej: KSIĘGA).

Kontakt z KSIĘGA może odbywać się w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk.
- przez e-mail: biuro@ksiegabiuro.pl, rozliczenia@ksiegabiuro.pl,                                           

                        brpksiega@doradztwo- ksiega.pl
- telefonicznie: (58) 322-14-14, 506-074-062

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- rozliczenia z podatku osiągniętego poza granicami Polski zarówno w Polskim jak i zagranicznym urzędzie podatkowym,

- wnioskowanie o zasiłki w krajach europejskich,

- rozliczenia roczne z podatku dochodowego w Polskim Urzędzie Skarbowym,

- sprawy prowadzenia spraw Kadrowo-Płacowych oraz spraw związanych z prowadzeniem księgowości działalności gospodarczych,

- archiwizacyjnych;

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- przesłanie danych na maila lub dostarczenie dokumentów w wersji papierowej;

- przepisy o rachunkowości i podatkowe

 

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż do momentu wykonania zawartej między Klientem a KSIĘGA umowy. Po wykonaniu umowy dane osobowe będą nadal przechowywane w KSIĘGA do momentu zakończenia działalności przez Administratora.

Odbiorcy danych
Dane osobowe będą przekazywane:

-  urzędy podatkowe Polska, kraje europejskie,

-  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce jak i odpowiedniki w krajach europejskich;

 

Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do danych osobowych Klienta; Realizując prawo dostępu do danych osobowych Klient uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, uzyskania ich kopii, oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Administratora;
prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta, Realizując prawo sprostowania danych osobowych Klient jest uprawniony do żądania od Administratora sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta, ale tylko w przypadku gdy dane osobowe nie będą niezbędne w celu realizacji łączącej strony umowy, celach archiwizacyjnych lub gdy ich przechowywania nie będą wymagać przepisy prawa lub konieczność obrony przez roszczeniami,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KSIĘGA,
prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta, tj. prawo otrzymania od KSIĘGA danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać od KSIĘGA przesłania danych do innego administratora. KSIĘGA prześle dane tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Klientowi tylko co do tych danych, które KSIĘGA przetwarza na podstawie umowy z Klientem lub na podstawie zgody Klienta,
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z KSIĘGA