Norwegia - zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy w Norwegii

Możliwość ubiegania się o zasiłek rodzinny i opiekuńczy w Norwegii mają osoby, które zbiorą komplet dokumentów wymaganych przez NAV.

Zasiłek rodzinny jest  wypłacany do 3 lat wstecz i należy się na dzieci od momentu urodzenia do ukończenia 18 roku życia. Wypłacany jest w kwocie 970 nok miesięcznie.

Zasiłek opiekuńczy jest przyznawany wyłącznie 3 miesiące wstecz i należy się dzieciom między 13 a 23 miesiącem życia w kwocie 7.500 nok miesięcznie.

 UWAGA:jeżeli dziecko uczęszcza do żłobka z dofinansowaniem publicznym co nalmniej 20 godzin w tygodniu, nie wypłaca się zasiłku opiekuńczego. Jeżeli dziecko jest w żłobku mniej niz 20 godzin w tygodniu, kwota jest redukowana.

Od 1 lipca 2017 roku zmieniły się warunki jakie  należy spełnić, żeby otrzymać zasiłek opiekuńczy : będzie przysługiwał osobom które przez conajmiej 5 lat przynależą do systemu ubezpieczeń społecznych. Do okresu 5 lat wlicza sie równiez czas pracy w innych krajach EOG. 

Lista wymaganych dokumentów:

1. umowy o pracę

2. karta podatkowa (skattekort)

3. payslipy

4. pozwolenie na pracę z policji

5. skrócony akt urodzenia dziecka na druku unijnym

6. zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w kraju (tłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego)

7. akt małżeństwa na druku unijnym

8. numer konta bankowego (do konta polskiego musi być dołączona umowa bankowa)

9. kopia paszportu

10. zaświadczenie z MOPSu o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku w kraju

11. informacja, czy mama dziecka pracuję.

 

DO POBRANIA :
Formularz danych do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego