Norwegia - rozliczenia

norwegia

Jeżeli chcesz rozliczyć Swój podatek z Norwegii w naszej firmie, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Skompletuj niezbędne dokumenty do rozliczenia w Norwegi:
- Lonns/payslipy potwierdzające uzyskane dochody w Norwegii (Loons – ogtrekkoppgave 2019);
- Pin Kody (jeśli posiadasz), lub zleć nam ich zamówienie. W tym celu musisz podać nam swój norweski numer PESEL (Fødselsnummer- 11 cyfr);
- Rachunki za mieszkanie/podróże;
- W przypadku opłacania składek na ubezpieczenie w Polsce; przedstaw nam druk E-101;
- Jeżeli chcesz otrzymać zwrot podatku na konto polskie dostarcz nam skan paszportu oraz kserokopię umowy z bankiem;
- Jeśli posiadasz kredyt hipotetyczny w Polsce, możesz odliczyć zapłacone odsetki. W tym celu musisz pobrać z banku odpowiednie zaświadczenie zawierające:
  • wysokość udzielonego kredytu;
  • wysokość zapłaconych odsetek od kredytu za 2019 r.;
  • kwotę kredytu, która pozostała do spłaty na 31.12.2019 r.
- Jeśli masz dziecko w wieku przedszkolnym, przynieś nam zaświadczenie z przedszkola w języku polskim, potwierdzające poniesione koszty comiesięcznych opłat - odliczymy je od Twojego podatku.
 
DO POBRANIA :
- Formularz dotyczący konta bankowego
- Formularz danych osobowych
Formularz dla osób starających się o status PENDLER 
 
2. Dokonaj opłaty zgodnie z cennikiem
Dokumenty można przesłać również elektronicznie: rozliczenia@ksiegabiuro.pl