Norwegia - ulgi

PODSTAWOWE ULGI W NORWEGII

Status pendler

Ulga ta dotyczy osób, które pracują w Norwegii i podróżują regularnie do rodziny w Polsce lub posiadają samodzielny dom lub mieszkanie (własnościowe lub wynajmowane) w Polsce do którego regularnie podróżuje.

Status pendler umożliwia skorzystanie z wielu „odpisów”  przy wcześniejszym ich udokumentowaniu np.: są to koszty zakwaterowania, wyżywienia czy podróży z Norwegii do Polski.

Wyróżniamy dwa rodzaje osób w Statusie Pendler: podróżujących do rodziny lub samotnych.

Osoba podróżująca do rodziny w Polsce może rozliczyć się w statusie pendler jeśli:

- z powodu pracy mieszka w Norwegii i jest w stanie udokumentować, że podróżuje do rodziny w Polsce co najmniej 3 razy w roku podatkowym.

- posiada wspólny adres zamieszkania ze współmałżonkiem i/lub dziećmi w Polsce

Osoba samotnie podróżująca do domu lub mieszkania w Polsce może rozliczyć się w statucie pendler jeśli:

-  z powodu pracy mieszka w Norwegii i jest w stanie udokumentować, że podróżuje do miejsca zamieszkania w Polsce co najmniej raz na trzy tygodnie;

 

Niezbędne dokumenty:

 • odpis aktu małżeństwa na druku unijnym nie wymagającym tłumaczenia;
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy o wspólnym zameldowaniu (należy przetłumaczyć je na język angielski lub norweski przez tłumacza przysięgłego;
 • akt urodzenia dzieci (na standardowym druku unijnym lub przetłumaczony na język angielski) jeżeli podróżujemy do dzieci w Polsce;
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów za 2019 r. ze strony altinn.no "A-ordningen"
 • Selvangivelse (ang. Tax Return) za 2019 rok jest to wstępne rozliczenie podatku , które otrzymasz z urzędu Norweskiego;
 • KODY PIN do systemu Altinn/MinID, które są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.
 • Bilety lotnicze/promowe lub inne dokumenty potwierdzające odbyte podróże między Norwegią a Polską (mogą to być rezerwacje, faktury, kopie biletów lub odcinki z pensji jeśli pracodawca potrącał z wynagrodzenia kwoty na rzecz podróży);
 • Dokumenty potwierdzające wydatki na czynsz i/lub prąd w Norwegii jeśli były one pokrywane we własnym zakresie i ich łączna kwota przekroczyła 10 000 NOK, musisz dołączyć potwierdzenia przelewów. Natomiast jeśli czynsz potrącał pracodawca musisz przedstawić potwierdzenia zapłaty na konto lub ostatni odcinek z wypłaty.

 

10% - Ulga Standardowa

Wysokość ulgi 10% uzależniona jest od wysokości przychodu brutto pracownika. Do wartości przychodu należy włączyć wszelkie świadczenia uzyskane od pracodawcy, tj. wynagrodzenie za pracę oraz świadczenia w naturze, np. darmowe zakwaterowanie, darmowe wyżywienie, darmowe dojazdy do domu w Polsce.

Ulga przysługuje osobom przebywającym w Norwegii tymczasowo, i można ją zastosować
w maksymalnie dwóch kolejnych latach podatkowych. Dla osób pracujących dłużej należy zastosować inne odliczenia.

Wysokość ulgi w trakcie roku 2019 nie może przekroczyć 40.000 NOK.

Celem ulgi 10% jest przede wszystkim pokrycie  wydatków na wyżywienie, zakwaterowanie oraz przejazdy dla osób dojeżdżających do pracy w Norwegii.

UWAGA! Ulgi 10% nie można łączyć ze statusem pendler.

Niezbędne dokumenty:

 • dokument potwierdzający wysokość dochodów za 2018 r. ze strony altinn.no "A-ordningen";
 • Selvangivelse (ang. Tax Return) za 2018 rok jest to wstępne rozliczenie podatku , które otrzymasz z urzędu Norweskiego;
 • KODY PIN do systemu Altinn/MinID, które są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

Dodatkowe odliczenia

 Ulga rodzicielska

Ulga rodzicielska należy się rodzicom dzieci do 12 roku życia. Można odpisać koszty związane z przedszkolem oraz zajęciami sportowymi za dany rok podatkowy 2018. Maksymalna ulga odliczeniowa na jedno dziecko to 25.000 NOK, na dwoje dzieci 40.000 NOK, a na troje dzieci 55.000 NOK.

Niezbędne dokumenty:

 • zaświadczenie (faktury) z przedszkola lub szkoły / nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe z wykazaniem kwoty poniesionych wydatków;
 • akt urodzenia dzieci (na standardowym druku unijnym lub przetłumaczony na język angielski);
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy o wspólnym zameldowaniu (zaświadczenie musi być wydane w 2019 r. i należy przetłumaczyć je na język angielski lub norweski przez tłumacza przysięgłego.

UWAGA! Ulgę rodzicielską można łączyć ze statusem pendler oraz z drugą klasą podatkową.

Odsetki od kredytu

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać te osoby, które mają co najmniej 90% przychodu rocznego pochodzącego z Norwegii.

Niezbędne dokumenty:

zaświadczenie z banku o wysokości odsetek od kredytu hipotecznego zapłaconych w roku 2019.