Terminarz przedsiębiorcy

Ważniejsze obowiązki przedsiębiorców w zakresie składania deklaracji, wpłaty podatków i składek ZUS dla małych i mikro przedsiębiorstw : 

do 7-go:

 • karta podatkowa - wpłata podatku (bez deklaracji)

do 10-go:

 • ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz deklaracja rozliczeniowa
 • Intrastat (dla podmiotów prowadzących wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej)

do 15-go:

 • ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowany Świadczeń Pracowniczych oraz deklaracja rozliczeniowa wraz z imiennymi raportami miesięcznymi dla pozostałych płatników składek (zatrudniających pracowników)

do 20-go:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat dokonanych w miesiącu poprzednim wraz z deklaracją 
  PIT-4 (od 1 stycznia 2007 roku, nie trzeba składać co miesiąc deklaracji PIT-4, należy tylko uiścić stosowną opłatę i zachować potwierdzenie przelewu)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu i dzierżawy wraz z deklaracją PIT-5 (od 1 stycznia 2007 roku, nie trzeba składać co miesiąc deklaracji PIT-5, należy tylko uiścić stosowną opłatę i zachować potwierdzenie przelewu)
 • podatek dochodowy (tzw. podatek liniowy) od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej wraz z deklaracją PIT-5L (od 1 stycznia 2007 roku, nie trzeba składać co miesiąc deklaracji PIT-5L, należy tylko uiścić stosowną opłatę i zachować potwierdzenie przelewu)
 • zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat dokonanych w miesiącu poprzednim wraz ze zbiorczą deklaracją PIT-8A 
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2006 r. oraz za I kwartał 2006 r. (bez składania deklaracji) 
 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w uproszczonej formie  (bez składania deklaracji miesięcznych) 
 • PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

do 25-go:

 • podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc i złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-12 
 • podatek od towarów i usług za poprzedni kwartał kalendarzowy i złożenie deklaracji VAT-7K 
 • podatek akcyzowego  i złożenie deklaracji AKC-3/AKC-3zh

 

Jeśli termin przypada w sobotę, niedzielę lub w święto to ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. Wszystkie terminy dotyczą obowiązków za poprzedni okres (np. miesiąc, kwartał).

Gdańsk, dnia 2018-09-01