Terminarz przedsiębiorcy

Ważniejsze obowiązki przedsiębiorców w zakresie składania deklaracji, wpłaty podatków i składek ZUS dla małych i mikro przedsiębiorstw : 

 

do 15-go:

  • ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowany Świadczeń Pracowniczych oraz deklaracja rozliczeniowa wraz z imiennymi raportami miesięcznymi dla pozostałych płatników składek (zatrudniających pracowników) - spółki

do 20-go:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat dokonanych w miesiącu poprzednim wraz z deklaracją 
    PIT-4 (na indywidualny mikrorachunek w uszędzie skarbowym)
  • podatek dochodowy od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu i dzierżawy wraz z deklaracją PIT-5 (na indywidualny mikrorachunek w uszędzie skarbowym)
  • podatek dochodowy (tzw. podatek liniowy) od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej wraz z deklaracją PIT-5L (na indywidualny mikrorachunek w uszędzie skarbowym) 
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (na indywidualny mikrorachunek w uszędzie skarbowym) 
  • ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowany Świadczeń Pracowniczych oraz deklaracja rozliczeniowa wraz z imiennymi raportami miesięcznymi dla pozostałych płatników składek - działalności indywidualne

do 25-go:

  • podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc i złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9 
  • podatek od towarów i usług za poprzedni kwartał kalendarzowy i złożenie deklaracji VAT-7K 

Jeśli termin przypada w sobotę, niedzielę lub w święto to ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. Wszystkie terminy dotyczą obowiązków za poprzedni okres (np. miesiąc, kwartał).

Gdańsk, dnia 2024.02.29