Zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

 http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta